ابراز رضایت اعضای شورای شهر؛ اقبال عمومی از نمایشگاه عطرسیب

به گزارش روابط عمومی دوازدهمین نمایشگاه عطر سیب، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نمایشگاه عطرسیب را نوعی فرهنگسازی در بطن کارهای فرهنگی دانست و گفت: این نمایشگاه عملا به ترویج فرهنگ عاشورایی کمک

می کند.
ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فرماشات امام راحل در خصوص ماه محرم و صفر، اظهار کرد: برای زنده نگه داشتن محرم هرکدام از دستگاه ها اقداماتی برای استقبال از این ماه انجام داده اند، که در این راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با نمایشگاه عطر سیب عملا به ترویج فرهنگ عاشورایی کمک می کند.
وی افزود: نمایشگاه عطرسیب با فراهم کردن امکانات فرهنگی و توضیع آن در بین آحاد جامعه در آستانه ماه محرم برای ورود به این کار اعتقادی فرهنگ سازی می کند.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه حرکت شهرداری تهران نوعی الگوسازی است، اظهار کرد:  برهمین اساس همه دستگاه ها خود را متعهد می کنند تا در زمینه فرهنگسازی فعالیت کنند.
وی معتقد است استقبال از ماه محرم و ایجاد بسترهای لازم در این زمینه، نوعی فرهنگسازی در دل کارهای فرهنگی تلقی می شود.
قناعتی با اشاره به رضایتمندی اعضای شورا و آحاد مردم  از برپایی این نمایشگاه فرهنگی، تصریح کرد: هیئت های قدیمی و جدیدالتاسیس از روند برگزاری این نمایشگاه  از امکانات  دو بخش فروشگاهی و فرهنگی آن رضایت دارندکه ماحصل تلاش دست اندر کاران اجرایی این نمایشگاه است.

وی حضور بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مراجعه کننده و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نماینده هیئت ، حسینیه و مسجد را  درششمین روز برگزاری این نمایشگاه ، نشان دهنده اقبال عمومی از دوازدهمین نمایشگاه عطرسیب  دانست.

atre-sib.ir


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی