محل برگزاری نمایشگاه

تهران بزرگ – بزرگراه تندگویان – ضلع جنوبی بوستان ولایت نمایشگاه فرهنگی عطر سیب ۲۵ مهر لغایت ۳ آبان ساعت ۹ صبح تا ۱۸  

تهران بزرگ – بزرگراه تندگویان – ضلع جنوبی بوستان ولایت

نمایشگاه فرهنگی عطر سیب

۲۵ مهر لغایت ۳ آبان

ساعت ۹ صبح تا ۱۸

 

atre sib


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی